Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

lgog

Svátek

Svátek má Oldřiška

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
 • Mezinárodní den boje lékařů za mír

Zítra má svátek Lada

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 6. 8. 2020, 15:02:55

Obsah

volný den pro žáky

Uzavření školy - ke stažení

uzavření školy

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ŽÁCI 1. STUPNĚ ZŠ § 16, ODST. 9 A TŘÍDY ZŠ SPECIÁLNÍ

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY OD 1. 6. 2020 DO 26. 6. 2020

 

KRITÉRIA PRO ÚČAST ŽÁKŮ OD 1. 6. 2020

 • zákonný zástupce vyplní a podepíše ráno před začátkem výuky 1. 6. 2020 čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění a vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • žáci ve škole nemusí používat roušku na zakrytí úst a nosu
 • žák bude mít k dispozici minimálně jednu roušku a ve škole dostane igelitový sáček pro její uložení
 • žák nebude vykazovat příznaky respiračních chorob, nebude mít zvýšenou teplotu či horečku (37˚C a vyšší)

 

PŘI NESPLNĚNÍ JAKÉHOKOLIV KRITÉRIA NEBUDE ŽÁKOVI UMOŽNĚNA OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE!

 

OSOBY S RIZKOVÝMI FAKTORY

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2-8 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Upozorňujeme, že ve škole existuje zvýšené epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob. Vzhledem k intelektu žáků nemusí nosit ochranu úst a nosu (roušku) ve vnitřních prostorách školy.

 

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na žáka vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky v prostředcích veřejné dopravy
 • na všech ostatních místech, kde se scházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU

 • příchod žáků do školy 8,00 - 8,20 hodin
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • před školou dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
 •  
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • žákovi bude při vstupu měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a dostane sáček na uložení roušky
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci budou pohybovat
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované  

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

VE TŘÍDĚ

 • po příchodu do třídy si žák umyje ruce a použije dezinfekci
 • při sejmutí roušky odkládá žák roušku do igelitového sáčku
 • složení skupiny žáků bude předem určeno a je neměnné
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • v lavici sedí vždy jen 1 žák, mezi žáky je vzdálenost 2 m
 • v době výuky není možný pohyb žáka po škole kromě použití WC, kam budou žáci docházet jednotlivě
 • další pohyb v prostorách školy je možný jen v doprovodu vyučujícího

 

STRAVOVÁNÍ

 • vzhledem k počtu žáků nebude zajištěn provoz školní jídelny
 • před konzumací stravy při svačině si žák umyje ruce a dezinfikuje je gelem, který je k dispozici

 

ODPOLEDNÍ ČINNOST

 • vzhledem k nezájmu o zajištění odpolední činnosti pro žáky, nebude školou zajišťována
 • ranní družina není poskytována

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

SKUPINY I. STUPEŇ ZŠ A TŘÍDY ZŠ SPECIÁLNÍ

OD 1. 6. DO 26. 6. 2020

 

učebny

UČEBNA V. A

ZŠŠ

UČEBNA ŠD ST

Školní týden

8,20 - 11,55 hodin

dopoledne

8,20 - 11,55 hodin

dopoledne

1. - 5. 6. 2020

Mgr. Eva Zedníková

Mgr. Martina Řápková

8. - 12. 6. 2020

Mgr. Alena Faustová

Ilona Houdková

15. - 19. 6. 2020

Mgr. Kateřina Vomastová

Mgr. Eva Rajčanová

22. - 26. 6. 2020

Mgr. Hedvika Beláková

Mgr. Barbora Nováková

29. - 30. 6. 2020

Volné dny pro děti

„ředitelské volno“

Volné dny pro děti

„ředitelské volno“

šatna

šatna IX. A

převlékat se budou v ŠD ST

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - ZDE KE STAŽENÍ

 

V Chomutově 28. 5. 2020

 

Vypracovala: Mgr. Hana Horská, ředitelka školy

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY OD 25. 5. 2020 DO 26. 6. 2020

 

KRITÉRIA PRO ÚČAST DĚTÍ OD 25. 5. 2020

 • zákonný zástupce vyplní a podepíše ráno před začátkem výuky 25. 5. 2020 čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění a vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 • dítě bude mít při vstupu do školy zakrytá ústa a nos rouškou.
 • dítě bude mít k dispozici minimálně dvě roušky a ve škole dostane igelitový sáček pro její uložení.
 • dítě nebude vykazovat příznaky respiračních chorob, nebude mít zvýšenou teplotu či horečku (37˚C a vyšší)

 

PŘI NESPLNĚNÍ JAKÉHOKOLIV KRITÉRIA NEBUDE DÍTĚTI UMOŽNĚNA OSOBNÍ ÚČAST VE ŠKOLE!

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

Do rizikové skupiny patří dítě, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2-8 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na dítě vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU

 • příchod dětí do školy 8,00 - 8,20 hodin
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • před školou dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • děti bude před školou vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám
 • při vstupu si dítě bude ihned dezinfikovat ruce gelem, který bude k dispozici
 • dítěti bude při vstupu měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • všechny děti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • každé dítě bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a dostane sáček na uložení roušky
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se děti budou pohybovat
 • dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované  
 • nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce dítěte, je důvodem k nevpuštění dítěte do školy, resp. k vyřazení dítěte ze skupiny

 

VE TŘÍDĚ

 • po příchodu do třídy si dítě umyje ruce, použije dezinfekci
 • o použití roušky při vyučování rozhoduje vyučující dle formy výuky (při frontálním vyučování při zachování rozestupu 2 m není rouška nutná)
 • při sejmutí roušky (výměně) odkládá žák roušku do svého igelitového sáčku
 • složení skupiny dětí bude předem určeno a je neměnné
 • maximální počet dětí ve skupině je 15
 • v lavici sedí vždy jen 1 dítě, mezi dětmi je vzdálenost 2 m
 • v době výuky není možný pohyb dítěte po škole kromě použití WC, kam budou děti   
 •  
 • další pohyb v prostorách školy je možný jen v doprovodu vyučujícího

 

STRAVOVÁNÍ

 • vzhledem k počtu dětí nebude zajištěn provoz školní jídelny
 • děti, které se zúčastní odpolední činnosti, si přinesou oběd z domova (možnost ohřátí)
 • před konzumací stravy si dítě dezinfikuje ruce gelem, který je k dispozici
 • oběd konzumuje v určené učebně u stolu, kde mohou sedět maximálně 2 žáci ve vzdálenosti 2 m

 

ODPOLEDNÍ ČINNOST

 • pro zájemce je možná přítomnost dětí ve škole do 16 hodin
 • ranní družina není poskytována
 • pro odpolední činnost není podmínkou přihláška do školní družiny
 • hlavní náplní odpoledních činností budou zájmové činnosti, včetně pobytu venku
 • vyzvedávání dítěte bude možné pouze v předem stanovených časech po dohodě se zákonným zástupcem

 

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění - ZDE KE STAŽENÍ

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

SKUPINA PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA OD 25. 5. DO 26. 6. 2020

 

Školní týden

8,00 - 12,00 hodin

dopoledne

12,00 - 16,00 hodin

odpoledne

25. - 29. 5. 2020

Bc. Schmidt Adam

Nitková Anna

Šubrtová Lenka

1. - 5. 6. 2020

Bc. Bušková Alena

Kuchárová Jana

Tišlerová Petra

8. - 12. 6. 2020

Bc. Kolářová Jana

Ing. Malá Lenka

Houdková Ilona

15. - 19. 6. 2020

Bc. Bušková Alena

Kuchárová Jana

Týrová Drahoslava

22. - 26. 6. 2020

Bc. Kolářová Jana

Bc. Džambasova Lenka

Kratochvílová Renata

29. - 30. 6. 2020

Volné dny pro děti „ředitelské volno“

---

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - MATERIÁL MŠMT ZE DNE 30. 4. 2020 - ZDE KE STAŽENÍ

 

V Chomutově 18. 5. 2020

 

Vypracovala: Mgr. Hana Horská, ředitelka školy