Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. uzavřela 5. 10. 2018 darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMEN FOR MEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4 Praha 4 ve výši 63 918,- Kč na obědy pro děti zdarma v období 8. 10. - 31. 12. 2018 pro celkem 57 dětí a žáků v rámci projektu "OBĚDY PRO DĚTI". Druhá darovací smlouva na období 3. 1. 2019 - 28. 6. 2019 bude ve výši 138 690,- Kč uzavřena v prosinci 2018.

Zdarma se v naší školní jídelně v tomto období stravuje 12 žáků z 2. stupně a 29 žáků z 1. stupně základní školy zřízené dle § 16, odst. 9 „školského zákona", 11 žáků ze tříd ZŠ speciální a 5 dětí z přípravné třídy ZŠ.