Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. uzavřela 12. 9. 2022 darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4 Praha 4 ve výši 450 864,- Kč na obědy pro děti zdarma v období 12. 9. 2022 - 30. 6. 2023 pro celkem 80 dětí a žáků v rámci projektu "OBĚDY PRO DĚTI". 

Zdarma se v naší školní jídelně v tomto období stravuje 18 žáků z 2. stupně a 38 žáků z 1. stupně základní školy zřízené dle § 16, odst. 9 „školského zákona", 9 žáků ze tříd ZŠ speciální a 15 dětí z přípravných tříd ZŠ.