Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace má právní subjektivitu od 01.02.1993, zřizovatelem je Statutární město Chomutov.

            Jsme základní škola zřízená podle § 16, odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro žáky s mentálním postižením.

            Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – žáci s mentálním postižením a případně dalším zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Vzdělávání a školské služby:

 • přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně přijímáme děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (předškolní vzdělávání)

 

 • základní škola pro žáky s lehkým mentálním postižením  

 

 • speciální třídy základní školy speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

 

 • mateřská škola a základní škola v Nemocnici s poliklinikou Chomutov pro hospitalizované děti a žáky  

 

Školské služby jsou poskytovány:

 

 • školní družina

 

 • školní jídelna poskytuje dětem a žákům školní stravování, včetně závodního stravování zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků
   
  plakát